Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Resurser

Här finner du undervisningsidéer för övningar, fältarbete, experiment och laborationer som passar för förskola, grundskola och gymnasium.

Dessutom finns här Utmaningen för förskola och grundskola, information om biologitävlingar, säkerhetsanvisningar och biologididaktik, samt tips på litteratur och leverantörer av biologimaterial.

Publikationer

Läs senaste numret av Bi-lagan!

Kurser och Kalendarium

Årets Bioresursdagar har genomförts med cirka 70 deltagare och medverkande. Den 12 november fylldes med föreläsningar, flera med koppling till magasinet Fascinerande forskning. Den 13 november ägnades åt praktiska undersökning med tema ”Mendel uppdateras”. Laborationerna ligger nu på vår hemsida tillsammans med materialet från tidigare Bioresursdagar.

Nobelpris 2018

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018 går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Upptäckten har öppnat nya möjligheter för cancerbehandling och flera av forskarna som...

läs mer

Bi-lagan 3 2018, specialnumret Fascinerande forskning

Nästa nummer av Bi-lagan blir ett specialnummer med fokus på cell- och molekylärbiologi som kommer ut i mitten av november. Det är ett område som expanderar extremt snabbt och de flesta områden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya...

läs mer

Läsårskalendern 2018/2019

Det senaste numret av Bi-lagan är en läsårskalender som skickades ut i början av augusti, men också finns som digital version! I årets kalender tar vi upp några vanliga missuppfattningar, felaktigheter och förenklingar i biologiundervisningen, vi förtydligar och reder...

läs mer

Resurser

Här finns övningar, försök, laborationer och undervisningsidéer från förskola till gymnasieelever.

Publikationer

Läs senaste numret av Bi-lagan! I tidningen skriver vi bland annat om höstens NO-biennal och Bioresursdagar.

Kurser

Läs om kommande kurser som Bioresurs anordnar.