Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Resurser

Här finner du undervisningsidéer för övningar, fältarbete, experiment och laborationer som passar för förskola, grundskola och gymnasium.

Dessutom finns här Utmaningen för förskola och grundskola, information om biologitävlingar, säkerhetsanvisningar och biologididaktik, samt tips på litteratur och leverantörer av biologimaterial.

Publikationer

Läs senaste numret av Bi-lagan!

Kurser och Kalendarium

I höst fortsätter vi satsningen på kursdagar för lärare som undervisar nyanlända elever på grundskolan och gymnasiet. Den 15 oktober erbjuder vi en kursdag kring samlevnadsfrågor. Mer information och anmälan.
Bioresursdagarna 2018 är den 12-13 november. Anmälan till Bioresursdagarna har nu öppnats. Mer information och anmälan.

Kursdag – samlevnadsfrågor i det mångkulturella klassrummet

Anmäl dig till vår kursdag i Uppsala måndag 15 oktober för att diskutera sex-och samlevnadsundervisning på språkintroduktion, högstadiet och gymnasiet. Under dagen försöker vi belysa nv-didaktiska utmaningar och möjligheter i sex- och samlevnadsundervisningen med...

läs mer

Läsårskalendern 2018/2019

Det senaste numret av Bi-lagan är en läsårskalender som skickades ut i början av augusti, men också finns som digital version! I årets kalender tar vi upp några vanliga missuppfattningar, felaktigheter och förenklingar i biologiundervisningen, vi förtydligar och reder...

läs mer

Science in School

Har du upptäckt Science in School? Det är en intressant tidskrift för skolan om aktuell naturvetenskap. På hemsidan finns ämnessorterade resurser i form av både teoretiska artiklar och laborativa...

läs mer

Resurser

Här finns övningar, försök, laborationer och undervisningsidéer från förskola till gymnasieelever.

Publikationer

Läs senaste numret av Bi-lagan! I tidningen skriver vi bland annat om höstens NO-biennal och Bioresursdagar.

Kurser

Läs om kommande kurser som Bioresurs anordnar.