Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2015? Varje år sammanställer Gentekniknämnden en rapport som sammanfattar viktiga upptäckter och trender inom gentekniken. Läs Gentekniknämndens sammanställning över publicerade...

läs mer