Kursdag – samlevnadsfrågor i det mångkulturella klassrummet

Anmäl dig till vår kursdag i Uppsala måndag 15 oktober för att diskutera sex-och samlevnadsundervisning på språkintroduktion, högstadiet och gymnasiet. Under dagen försöker vi belysa nv-didaktiska utmaningar och möjligheter i sex- och samlevnadsundervisningen med exempel från mångkulturella klassrum. Mer information och anmälan.