Bi-lagan 3 2018, specialnumret Fascinerande forskning

Nästa nummer av Bi-lagan blir ett specialnummer med fokus på cell- och molekylärbiologi som kommer ut i mitten av november. Det är ett område som expanderar extremt snabbt och de flesta områden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya kunskapen som växer fram. Vi vill därför lyfta aktuell och tillämpad forskning med koppling till styrdokumenten för biologi. I magasinet medverkar ett stort antal forskare och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolan genom introducerande texter och relaterade övningar och laborationer. Vi hoppas att det ska bli intressant läsning för alla lärare som undervisar i biologi och även för lite äldre elever.