HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor >> Bt-majs >> Bt-majs: varför, varför inte?

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Bt-majs

Bt-majs: varför - varför inte?

Arbeta enskilt eller i grupp. Sök svar på följande frågeställningar med hjälp av föreslagna resurser och/eller andra källor:

Varför Bt-majs?
Kan Bt-majs minska förlust av skörd på grund av insektsangrepp?
Kan Bt-majs minska användning av bekämpningsmedel?

Varför inte Bt-majs?
Kan Bt-toxinet påverka andra insekter negativt?
Kan Bt-majs förändra markens organismer t ex mikroorganismer?
Kan Bt-majs leda till en utveckling av resistens mot Bt-toxiner hos insektsarter?
Kan Bt-majs sprida sina egenskaper via pollen?
Kan Bt-majs vara ohälsosamt att äta?

När du formulerar svar på frågorna ska du sträva efter att så tydligt som möjligt nämna vilka källor som stödjer dina slutsatser. Om du hittar källor som ger olika svar på frågorna är det extra viktigt att hålla koll på vem som säger vad!