Kurser och Kalendarium

Tipsa oss gärna om aktiviteter att ta med i kalendariet.

Våra aktuella kurser

2018

Kursdag den 23 april för lärare som undervisar nyanlända elever – Tema miljö och ekologi

Centralt för dagen är det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehåller föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor. Dagens föreläsare och personal från Bioresurs och KRC deltar under hela dagen och bidrar med idéer för undervisning.

Mer information om programmet och anmälan

Bioresursdagar november 2018

Vi planerar för Bioresursdagar i mitten av november 2018, men återkommer om datum och program. Det blir som vanligt föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan.

Genomförda kursdagar

NO-biennal i Göteborg 9-10 oktober 2017

Under 2017 genomfördes NO-biennaler på tre orter i landet i samverkan med universitet och högskolor på respektive ort: Umeå (huvudansvarig Kemilärarnas resurscentrum), Kristianstad (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för fysik och Göteborg (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik).

NO-biennalen i Göteborg genomfördes i samverkan med Göteborgs universitet och hölls på konferenscentrum Wallenberg. Cirka 350 lärare, medverkande och utställare deltog. Programmet omfattade 50 programpunkter och drygt 50 medverkande bidrog med föreläsningar, seminarier och workshops där ämnesinriktade didaktiska frågeställningar avhandlades tillsammans med mer specifika frågor kring biologi, fysik och kemi. Dokumentation från föreläsningar, seminarier och workshops är inlänkat i programmen nedan.

Översiktligt program

Program för lärare i F-6

Program för lärare i 7-9

Utställare under NO-biennalen i Göteborg

Bioresursdagar

Vi genomför årligen en tvådagars kurs (Bioresursdagar) för lärare i biologi på gymnasiet. Innehållet varierar, men omfattar vanligen områden inom bioteknik, humanfysiologi eller växtfysiologi. Programmet utgörs av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av de praktiska övningarna har även lagts in under respektive ämnesområde, se Resurser.

 

Se dokumentation från nedanstående Bioresursdagar:

Bioresursdagar april 2018, repris från 2017

Tema: Nervsystemet, hjärnan och elektriska signaler.  Smittspridning, smittspårning och antibiotika.

Bioresursdagar 2017

Tema: Nervsystemet och hjärnan. Genteknikens utveckling. Smittspridning.

Bioresursdagar 2016

Tema: Cell- och molekylärbiologi

Bioresursdagar 2015

Tema: Immunologi och proteiner

Bioresursdagar 2014

Tema Genteknik: Ärftliga sjukdomar och GMO

Kalendarium

2018

 

Summer School of Science in Croatia

For the sixteenth year in a row, a group of young scientists organises the Summer School of Science in Croatia. It is aimed at high-school students with strong interest in science where they get a hands-on experience working in small groups on a specific project. Participants learn and practice the scientific method and analysis, invaluable skills in their later careers. In addition to exploring science, these camps are an excellent opportunity to find inspiration and share the enthusiasm for discovery with like-minded individuals. Project work is accompanied by evening lectures from eminent scientists and workshops aimed to put science in a wider social context. In 2018 the participants will have a possibility to work aside young scientists from all over the world. Consult the Internet page of the School for a complete list of projects and to find the application form. Applications are open until May 1st 2018. The Summer School of Science is divided into two camps:

S3 for students who are completing the 9th or 10th grade (29th July – 8th August)
S3++ for students who are completing the 11th or 12th grade (9th – 19th August).

 

International Biology Olympiad

Den internationella tävlingen genomförs i juli i något av de cirka 60 länder som brukar delta. Innan dess har en nationell uttagningstävling genomförts i två omgångar under vårterminen. De fyra eleverna med bäst resultat deltar först i ett tredagars träningsläger innan de reser för att tävla i den internationella tävlingen. Biologilärarnas förening är ansvarig för genomförandet. Mer information och anmälningsmöjlighet finns på föreningens hemsida.

 

EUSO (European Union Science Olympiad)

Den internationella tävlingen anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden. Mer information och anmälningsmöjlighet (öppnas i början av hösttreminen) till den svenska uttagningstävlingen finns på den svenska hemsidan för EUSO.

 

Göteborgs Naturhistoriska museum

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Skolforum, Stockholm

Mässan erbjuder föreläsningar om skolutveckling och lärande, samt utställningar med läromedel, undervisningsmaterial och utrustning för skola, se hemsidan.