Kurser och Kalendarium

Tipsa oss gärna om aktiviteter att ta med i kalendariet.

Våra aktuella kurser

Kursdag kring samlevnadsfrågor, oktober 2018

I höst fortsätter vi satsningen på kursdagar för lärare som undervisar nyanlända elever på grundskolan och gymnasiet. Den 15 oktober erbjuder vi en kursdag kring samlevnadsfrågor.

Mer information och anmälan.

Bioresursdagar 12-13 november 2018

Programmet för höstens Bioresursdagar anknyter till det magasin om aktuell forskning inom cell- och molekylärbiologi med titeln Fascinerande forskning som vi på Bioresurs håller på att ta fram och som ersätter Bi-lagan nr 3. Cell- och molekylärbiologi är ett område som expanderar extremt snabbt och forskning inom de flesta områden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya kunskapen som växer fram. Vi vill därför lyfta aktuell och tillämpad forskning inom detta område med koppling till styrdokumenten för biologi. I magasinet medverkar ett stort antal forskare och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolan genom introducerande texter och relaterade övningar och laborationer. Vi hoppas att det ska bli intressant läsning för alla lärare som undervisar i biologi och även för lite äldre elever. Magasinet kommer att finnas för utdelning till alla deltagare under kursdagarna.

Till grund för Bioresursdagarna ligger valda delar av gymnasiets ämnesplan för Biologi och kursplanen för biologi för 7-9. Programmet under dagarna knyts till samtal om hur de kunskaper och praktiska erfarenheter som Bioresursdagarna ger kan omsättas i konkret verksamhet i skolan.

Måndagen den 12 november är lärare från både gymnasium och högstadium välkomna att ta del av föreläsningar och delta i diskussioner kring aktuell forskning i biologi. Det går bra att anmäla sig enbart till föreläsningsdagen. Kostnaden 600 kronor exklusive moms inkluderar lunch, fika, mingelbuffé och kursdokumentation.

Tisdagen den 13 november blir en praktiskt inriktad dag som vänder sig till gymnasielärare i biologi. Programmet innehåller laborationer och övningar där klassisk biologi blandas med bland annat PCR, bioinformatik och diskussioner kring tillämpningar i skolan. Mer om innehållet i denna kursdag läggs ut senare. Om du vill vara med på den laborativa dagen den 13 november behöver du även vara med på föreläsningsdagen för att få ett sammanhang till de praktiska inslagen. Kostnad för att vara med under båda dagarna är 1200 kronor exklusive moms. Kostnaden inkluderar lunch, fika och kursdokumentation.

Till information och anmälan.

Genomförda kursdagar

2018

Kursdag för lärare som undervisar nyanlända elever – Tema miljö och ekologi

23 april 2018

Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor. Kursdokumentation läggs upp inom kort.

Program för kursdagen

NO-biennal i Göteborg 9-10 oktober 2017

Under 2017 genomfördes NO-biennaler på tre orter i landet i samverkan med universitet och högskolor på respektive ort: Umeå (huvudansvarig Kemilärarnas resurscentrum), Kristianstad (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för fysik och Göteborg (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik).

NO-biennalen i Göteborg genomfördes i samverkan med Göteborgs universitet och hölls på konferenscentrum Wallenberg. Cirka 350 lärare, medverkande och utställare deltog. Programmet omfattade 50 programpunkter och drygt 50 medverkande bidrog med föreläsningar, seminarier och workshops där ämnesinriktade didaktiska frågeställningar avhandlades tillsammans med mer specifika frågor kring biologi, fysik och kemi. Dokumentation från föreläsningar, seminarier och workshops är inlänkat i programmen nedan.

Översiktligt program

Program för lärare i F-6

Program för lärare i 7-9

Utställare under NO-biennalen i Göteborg

Bioresursdagar

Vi genomför årligen en tvådagars kurs (Bioresursdagar) för lärare i biologi på gymnasiet. Innehållet varierar, men omfattar vanligen områden inom bioteknik, humanfysiologi eller växtfysiologi. Programmet utgörs av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av de praktiska övningarna har även lagts in under respektive ämnesområde, se Resurser.

 

Se dokumentation från nedanstående Bioresursdagar:

Bioresursdagar april 2018, repris från 2017

Tema: Nervsystemet, hjärnan och elektriska signaler.  Smittspridning, smittspårning och antibiotika.

Bioresursdagar 2017

Tema: Nervsystemet och hjärnan. Genteknikens utveckling. Smittspridning.

Bioresursdagar 2016

Tema: Cell- och molekylärbiologi

Bioresursdagar 2015

Tema: Immunologi och proteiner

Bioresursdagar 2014

Tema Genteknik: Ärftliga sjukdomar och GMO

Kalendarium

2018

Kursdag kring samlevnadsfrågor 15 oktober

Kursdagen vänder sig till lärare som undervisar nyanlända elever i grundskola och gymnasium. Mer information och anmälan.

 

Bioresursdagar 12-13 november 2018

Programmet för Bioresursdagarna anknyter till det magasin om aktuell forskning inom cell- och molekylärbiologi med titeln Fascinerande forskning  som vi på Bioresurs håller på att ta fram och som ersätter Bi-lagan nr 3. Mer information och anmälan.

 

Kursdagar anordnade av Skolverket

Under hösten erbjuder Skolverket kursdagar med anknytning till modulerna för kollegialt lärande. Under några av dessa kursdagar medverkar de nationella resurscentrumen i biologi, kemi och fysik med workshops. Se information på Skolverkets hemsida. 

 

International Biology Olympiad

Den internationella tävlingen genomförs i juli i något av de cirka 60 länder som brukar delta. Innan dess har en nationell uttagningstävling genomförts i två omgångar under vårterminen. De fyra eleverna med bäst resultat deltar först i ett tredagars träningsläger innan de reser för att tävla i den internationella tävlingen. Biologilärarnas förening är ansvarig för genomförandet. Mer information och anmälningsmöjlighet finns på föreningens hemsida.

 

EUSO (European Union Science Olympiad)

Den internationella tävlingen anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden. Mer information och anmälningsmöjlighet (öppnas i början av hösttreminen) till den svenska uttagningstävlingen finns på den svenska hemsidan för EUSO.

 

Göteborgs Naturhistoriska museum

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Skolforum, Stockholm

Mässan erbjuder föreläsningar om skolutveckling och lärande, samt utställningar med läromedel, undervisningsmaterial och utrustning för skola, se hemsidan.