Bioresursdagarna 9-10 april 2018

Bioresursdagarna är två dagar för gymnasielärare med föreläsningar, laborationer, övningar och diskussioner. Till grund för kursdagarna ligger ämnesplanen för Biologi, delar av Biologi 1, 2 och Bioteknik. Årets Bioresursdagar har ett blandat innehåll och handlar om genteknikens utveckling, humanfysiologi (nervsystemets reglering av organismen), smittspridning och infektion, mikroorganismer, samt antibiotika och evolutionära processer. Programmet under Bioresursdagarna knyts till samtal om hur de kunskaper och praktiska erfarenheter som Bioresursdagarna ger kan omsättas i konkret verksamhet i skolan. Information om kursdagarna. Information om Bioresursdagarna.

Tack för visat intresse, tyvärr är kursen fulltecknad. Maila till info@bioresurs.uu.se om du vill bli uppskriven på reservlistan.