Dokumentation från genomförda Bioresursdagar

Bioresursdagar för gymnasielärare 2018, repris från 2017

Tema:

 • Hjärnan och nervsystemet

 • Mikroorganismer och smittspridning

Bioresursdagarna i april 2018 bjöd på flera intressanta föreläsningar. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, beskrev bland annat reglering av aptit och dygnsrytm, en föreläsning med anknytning till 2017 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Josef Järhult, forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset, tog upp olika aspekter på smittspridning av bland influensa. Björn Herrmann, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala universitet berättade om genetiska förändringar, analysmetoder och spridningsmönster med koppling till klamydia.

Program

Hjärnan och nervsystemet:

Mikroorganismer och smittspridning:

Bioresursdagar för gymnasielärare 2017

Tema:

 • Genteknikens utveckling

 • Mikroorganismer och smittspridning

 • Hjärnan och nervsystemet

Bioresursdagarna 2017 bjöd på flera intressanta föreläsningar. Jenny Carlsson från Gentekniknämnden berättade om genteknikens utveckling och Josef Järhult, forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset, tog upp olika aspekter på smittspridning i sin föreläsning. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, berättade om aptitreglering – och om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Program

Genteknikens utveckling:

Mikroorganismer och smittspridning:

Hjärnan och nervsystemet

Bioresursdagar för gymnasielärare 2016

Tema: Cell- och molekylärbiologi

Program

 • Föreläsning av Staffan Svärd, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, om modern biologi och forskning vid institutionen.
 • Föreläsning av Magnus Lundgren, forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet. Föreläsningen handlar om CRISPR-tekniken och tillämpningar som till exempel gendrivare.
 • Övningar med inriktning mot proteinsyntesen, syntetisk biologi och gendrivare.
 • Ulrika Wedding, lärare från Rudbecksgymnasiet i Örebro berättar om innehållet i en bioteknik-inriktad kurs som skolan erbjuder. Modellförsök med microarray.
 • Föreläsning av Erik Pelve, forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, om arkéer, speciellt om arkéer som lever i extrema miljöer – hur de har utvecklats och det evolutionära förhållandet till eukaryoterna.
 • Praktiska försök med Halobacterium, en saltälskande arké.

Bioresursdagar för gymnasielärare 2015

Tema immunologi och proteiner

Program

Labbhäfte (Övningarna hittar du även under sidan Immunologi)

 • Föreläsning om immunsystemets evolution av Lars Hellman, professor i molekylär och jämförande immunologi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Kemisk biologi, Uppsala universitet.
 • Hur kan vi arbeta med begrepp som rör immunologi? Samtal och praktiska övningar.

Praktiskt arbete:

 • Vi studerar hur granulocyter äter främmande celler.
 • Små immunologiförsök (mikrosvampar i barr, Vilken effekt har lysozym? Hur spårar man ägg i mat? )
 • Erfarenhetsutbyte kring immunologi. Hur kan dagens aktiviteter användas i undervisningen?
 • Per-Henrik Edqvist, projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk och experimentell patologi, föreläser om Human Protein Atlas. Projektet kartlägger proteinerna i kroppen med hjälp av antikroppar och har tagit fram ett mycket användbart bildmaterial som är fritt tillgängligt på nätet. Vi kommer att jobba med övningar utifrån detta bildmaterial.

Praktiskt arbete:

 • Intro glutenintolerans
 • Kolla på gluten: Varför knådar man degen?
 • Hur kan man ta reda på om man är glutenintolerant? (ELISA-test)
 • Är glutenfria livsmedel glutenfria? (ELISA-test)
 • Kan pelargoner innehålla virus? (ELISA-test)

Bioresursdagar för gymnasielärare 2014

Tema Genteknik: Ärftliga sjukdomar och GMO

Program

 • Föreläsning av Kerstin Lindblad-Toh, SciLifeLab, Uppsala universitet.
 • Studiebesök på SciLifeLab
 • Bioinformatikövningar kring ärftliga sjukdomar och defekter hos hund
 • Anna Westerbergh, forskare på SLU, föreläser om evolution av våra grödor – domesticering – utvecklingen av växtförädling och dess tekniker inklusive genmodifiering.
 • PCR-analys av GMO i livsmedel (kit från BioRad)
 • Praktiska försök med växtmutanter, som rör stärkelse- och cyanidproduktion. Detta material kan inte längre beställas från Köpenhamns universitet.
 • Övningar och diskussioner kring det material kring genmodifierade växter som tagits fram av Bioresurs.
 • Jenny Carlsson, Gentekniknämnden, berättar om Gentekniknämndens arbete och om den nya webbportalen som tagits fram.