Vitryggig hackspett

Vid 1900-talets början fanns den vitryggiga hackspetten över hela Sverige. I dag finns den bara kvar kring nedre Dalälven, i Värmland, Dalsland och sydöstra Götaland. 1990 fanns bara 90 par kvar.

Hane av vitryggig hackspett - Dendrocopos leucotos
Hanen har röd hjässa med svart bård.

Trots hårda ansträngningar har arten fortsatt att minska och i dag finns det bara ett 30-tal par. För att vitryggarna ska överleva måste deras livsmiljö skyddas. De trivs i lövrika skogar med döda eller döende träd. I träden lever insekter som är vitryggens föda. Problemet är att den typen av skog blir alltmer sällsynt. Inom projektet arbetar man med att skydda och återskapa vitryggens livsmiljö genom att bl.a. spränga träd till "högstubbar".

Trots allt arbete som hittills lagts ner har nedgången inte kunnat stoppas. Man har sedan några år hämtat ungfåglar från Norge och 1999 även från Lettland för att öka dess möjligheter att överleva. Nu har man även börjat föda upp hackspettar som ska släppas fria och förhoppningsvis klara sig själva sedan.

Hona av vitryggig hackspett - Dendrocopos leucotos
Honan har helsvart hjässa.

Via länken nedan kan du lära mer om Projekt Vitryggig hackspett.
Projektet »

Tillbakspil