Alkottar

Alkottar - Alnus glutinosa
 Alkottar på sommaren.

alkottar
Alkottar på vintern. Eftersom alen ofta växer nära eller t.o.m. hängande över vattnet och släpper ut fröna på vintern så hamnar de ofta på isen (se nedan). Vem tror du tycker om att äta alens frön?

alkottar
Med isen och vattnet kan alfröna spridas långt iväg till andra stränder där de kan börja gro.

Tillbakapil