Drottning av hästmyra - Camponotus
Hästmyredrottningen är betydligt större än arbetarna. När hon har parat sig med en hane, vilket sker i luften, bryter hon av sig vingarna och grundar ett nytt samhälle i en passande hålighet.

Bo av hästmyra - Camponotus
Så här ser en trädstam där hästmyrorna bott ut inuti.

Tillbakspil