Pärluggla

Pärluggla - Aegolius funereus
Pärlugglan är den näst minsta av våra ugglor. Den finns i barrskogar över nästan hela Sverige och är troligen den uggla som det finns flest av i Sverige. Äggen lägger den i trädhål där spillkråkan bott tidigare men den flyttar också gärna in i holkar av lämplig storlek.
Klicka på bilden för att träffa en pärluggleunge.

Pärluggla - Aegolius funereus
En pärluggla försöker gömma sig vid stammen av en gran.

Tillbakspil