Sälg
  Sälghänge — Klicka på bilden för att se en närbild.

Dessa s.k. "videkissar" kommer fram redan medan snön ligger kvar på marken. Sälgen och videarterna tillhör de träd och buskar där han- och honblommor finns på olika individer. (Andra sådana arter är ask och en.) Det finns alltså skilda han- och honträd av sälg. Skillnaden är svår att se på hängena så tidigt som på bilden ovan men syns tydligt en månad senare.

Tillbakspil