Påfågelöga - Inachis io
Nektarn från sälg och vide uppskattas av påfågelögat...

Nässelfjäril - Aglais urticae
...och nässelfjärilen...

Citronfjäril - Gonepteryx rhamni
...liksom av citronfjärilen. © Ola Jennersten

Tillbakspil