Hansälg - Salix caprea med flugor
 Sälgens nektar lockar många olika flugor.

Tillbakspil