Svenska "kolibrier"

I tropikerna finns det fåglar som nästan enbart lever på nektar som de, med hjälp av sin långa tunna näbb, dricker ur blommor. Oftast handlar det om blommor som också är anpassade till att pollineras av fåglarna. De fågelgrupper som är mest kända som blombesökare är kolibrierna i Amerika samt solfåglarna i Afrika och Asien.

I Sverige har det länge varit känt att blåmesar gärna dricker nektar från sälg och viden på våren.

Svarthätta (Sylvia atricapilla) på Salix
En svarthätta (hona) som just nått Svenska Högarna i Stockholms skärgård på väg från vinterkvarteren i östra Afrika ses här dricka nektar från en blomställning av gråvide. Dessa öar är första möjliga viloplatsen efter flygningen över Östersjön. © Michael Bergman

Fortsättpil