Sälg - Salix caprea med rött murarbi - Osmia rufa
En hona av rött murarbi samlar nektar vid basen av ståndarna på ett hanhänge av sälg. Hon kan också ta pollen från sälg men oftast inte vid samma tillfälle.

Tillbakspil