Publikationer

Bi-lagan

Bi-lagan

Bi-lagan är en tidning med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Bi-lagan innehåller huvudsakligen idéer till laborationer och praktiska övningar men även annat material. Tanken är att innehållet ska passa in i många olika sammanhang i hela skolan. Vill du ha ytterligare information eller undrar över något inslag i tidningen skriv till info@bioresurs.uu.se eller ring 018-471 50 66. Bi-lagan ges ut med tre nummer per år och distribueras gratis till såväl skolor som prenumeranter. Nummer 1 och 3 har en upplaga på 14 000 exemplar och nummer 2 är en läsårskalender och har en upplaga på cirka 20 000 exemplar. Klicka på länkarna nedan för att nå pdf-versioner av samtliga nummer av Bi-lagan. (I pdf-versionen saknas de annonser som är införda i den tryckta tidningen och annonsplatserna är därför vita.) I anslutning till varje nummer finns också länkar till enskilda artiklar innehållande övningar samt länkar till eventuellt kompletterande material.

Annonsera i Bi-lagan

Vill du och ditt företag nå ut till klass-/NO-/biologilärare? Tidningen Bi-lagan erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring till lärare i hela Sverige! Läs mer om annonsering i Bi-lagan.

Prenumerationsanmälan

Avanmälan

Om du inte längre vill prenumerera på Bi-lagan anmäler du det till info@bioresurs.uu.se.

Skolprojektlinne_red

Linnélektioner – ett idé- och inspirationsmaterial

Carl von Linné fyllde 300 år under 2007 och det uppmärksammades och firades på många sätt runt om i Sverige. En särskild satsning på skolan genomfördes och bland annat utvecklades Linnélektioner som är ett skriftligt inspirationsmaterial. Materialet består av sju häften, ett inspirationshäfte och sex idéhäften. Inspirationshäftet finns även översatt till engelska och japanska.

Alla Linnélektionshäften finns samlade här och materialet är till för lärare i hela skolan som arbetar med NO/naturvetenskap och vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt. Materialet kan laddas ner eller köpas hos Hands-on science AB. Läs mer om skolprojekt Linné.