Bi-lagan 2018

Bi-lagan nr 1 2018

I detta nummer: Tema Klimat. Modulen ”Väder och klimat”, klimatförändringen och växter, skogen, Östersjön, fåglar och insekter samt provutveckling och undervisning om människokroppen med mera.

Artiklar med övningar

Så påverkas fåglarna
Läs om hur fåglarna påverkas av klimatförändringarna och få tips på olika övningar.

Diskutera kartorna nedan, tillhandahållna av Åke Lindström, professor vid Lunds universitet:

Övningar på temat klimat
Förslag på övningar inom området hållbar utveckling och övningar relaterade till Kolträdet.