Bi-lagan 2018

Bi-lagan nr 1 2018

I detta nummer: Tema Klimat. Modulen ”Väder och klimat”, klimatförändringen och växter, skogen, Östersjön, fåglar och insekter samt provutveckling och undervisning om människokroppen med mera.

Artiklar med övningar

Så påverkas fåglarna
Läs om hur fåglarna påverkas av klimatförändringarna och få tips på olika övningar.

Diskutera kartorna nedan, tillhandahållna av Åke Lindström, professor vid Lunds universitet:

Övningar på temat klimat
Förslag på övningar inom området hållbar utveckling och övningar relaterade till Kolträdet.

 

Bi-lagan nr 2 2018

Läsårskalender för 2018/2019
Tema: Hur vet du det?

Månadsuppslagen

Augusti: Hur vet du det?

September: Evolutionen är grunden för biologin, men missuppfattas ofta

Studera variationen hos växter och gör ett modellförsök med garntrådar.

Oktober: Kampen för överlevnad. Vad innebär fitness?

Diskutera antibiotikaresistens samt vilket lejon som har högst fitness.

November: Likhet på DNA-nivå. Vad innebär det?

Jämför antalet kromosomer, kodande gener och baspar i olika organismer.

December: Brunt + brunt = blått? Genetiken bakom ögonfärg är komplicerad

Känner du igen iris? Måla av, gör diagram och jämför.

Januari: Kan du rulla tungan? Våra egenskaper kan inte så lätt förklaras.

Var går gränsen mellan fri eller fastsittande örsnibb samt böjt eller rakt lillfinger?

Februari: Hjärtat. Hur förstår vi verkligheten utifrån modeller?

Dissekera ett hjärta eller bygg en modell av lera, plexiglas och plastslangar.

Mars: Medfött och inlärt. Vad vet vi om djurens beteende?

Diskutera graden av inlärt kontra ärftligt i olika beteenden.

April: Vad är svårt för elever att förstå om fotosyntes och cellandning?

Skapa ett slutet ekosystem som diskussionsunderlag.

Maj: Visste du detta om mossor? Mossornas okända liv

Leta och testa stänkskålar samt studera mossblad i mikroskop.

Juni: Hur kan vi veta om vi ser världen på samma sätt?

Testa en app som illustrerar olika typer av färgseende samt belys växter med UV-ljus.
  • Läs även artikeln Fifty shades of muddy green, om färgblindhet i skolan, skriven av Louise Maule och David Featonby och publicerad i Science in School 2016.