Bi-lagan 2018

Bi-lagan nr 1 2018

I detta nummer: Tema Klimat. Modulen ”Väder och klimat”, klimatförändringen och växter, skogen, Östersjön, fåglar och insekter samt provutveckling och undervisning om människokroppen med mera.

Artiklar med övningar

Så påverkas fåglarna
Läs om hur fåglarna påverkas av klimatförändringarna och få tips på olika övningar.

Diskutera kartorna nedan, tillhandahållna av Åke Lindström, professor vid Lunds universitet:

Övningar på temat klimat
Förslag på övningar inom området hållbar utveckling och övningar relaterade till Kolträdet.

 

Bi-lagan nr 2 2018

Läsårskalender för 2018/2019
Tema: Hur vet du det?

Månadsuppslagen

 

Augusti: Hur vet du det?

September: Evolutionen är grunden för biologin, men missuppfattas ofta

Studera variationen hos växter och gör ett modellförsök med garntrådar. Diskutera hur försöksmodellen kan tillämpas med koppling till begrepp som biologisk mångfald, genetisk drift och flaskhalseffekt.
Garnnystan och evolution – kommentarer till övningen

Oktober: Kampen för överlevnad. Vad innebär fitness?

Diskutera antibiotikaresistens samt vilket lejon som har högst fitness.

November: Likhet på DNA-nivå. Vad innebär det?

Jämför antalet kromosomer, kodande gener och baspar i olika organismer.

December: Brunt + brunt = blått? Genetiken bakom ögonfärg är komplicerad

Känner du igen iris? Måla av, gör diagram och jämför.

Januari: Kan du rulla tungan? Våra egenskaper kan inte så lätt förklaras.

Var går gränsen mellan fri eller fastsittande örsnibb samt böjt eller rakt lillfinger?

Februari: Hjärtat. Hur förstår vi verkligheten utifrån modeller?

Dissekera ett hjärta eller bygg en modell av lera, plexiglas och plastslangar.

Facit till de olika delarna i hjärtat från ett får, se foton till vänster på kalenderuppslaget för februari:

A – 3 Fickklaffar – hindrar blodet att rinna tillbaka från aortan till vänster kammare.
B – 8 Höger kammare
C – 7 Vänster kammare
D – 2 Kranskärl
E – 1 Yttre delen av vänster förmak
F – 4 Segelklaffar – hindrar blodet att rinna tillbaka från vänster kammare till vänster förmak.
G – 6 Utgången av kranskärl inifrån aortan.
H – 5 Aorta (uppklippt)

Dissektionsbeskrivningar för fisk och kräfta, samt för hjärta från däggdjur läggs upp inom kort.

Mars: Medfött och inlärt. Vad vet vi om djurens beteende?

Diskutera graden av inlärt kontra ärftligt i olika beteenden.
Medfött och inlärt_elevversion
Medfött och inlärt_lärarkommentarer

April: Vad är svårt för elever att förstå om fotosyntes och cellandning?

Skapa ett slutet ekosystem som diskussionsunderlag.

Artikel från Bi-lagan 1 2017: Fotosyntes och cellandning. Hur hänger det ihop? 

Praktiska uppgifter om fotosyntes och cellandning:
• studera bildning av syrgas i små bitar av spenatblad.
• visa klorofyllets fluorescens i UV¬ljus.
• studera klyvöppningar

Teoretiska uppgifter om fotosyntes och cellandning med koppling till ovanstående laborationer.

Bland annat finns här en uppgift där det gäller att förklara inverkan av fotosyntes och cellandning i två försöksserier där provrören innehöll maggots och/eller gröna växter. Den ena serien fick stå ljust över natten och den andra mörkt och resultaten från försöket framgår av färgen på BTB. Försöket har hämtats från Naturfagcenter

Facit till teoretiska uppgifter.

Testa gärna att kombinera praktiska och teoretiska prov vid bedömning av elevernas förmågor.

Maj: Visste du detta om mossor? Mossornas okända liv

Leta och testa stänkskålar samt studera mossblad i mikroskop.

Juni: Hur kan vi veta om vi ser världen på samma sätt?

Testa en app som illustrerar olika typer av färgseende samt belys växter med UV-ljus.

Läs även artikeln Fifty shades of muddy green, om färgblindhet i skolan, skriven av Louise Maule och David Featonby och publicerad i Science in School 2016.

Bi-lagan nr 3 2018, ett specialnummer om cell- och molekylärbiologi

Nästa nummer av Bi-lagan blir ett specialnummer med fokus på cell- och molekylärbiologi. Det är ett område som expanderar extremt snabbt och forskning inom de flesta områden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya kunskapen som växer fram. Vi vill därför lyfta aktuell och tillämpad forskning med koppling till styrdokumenten för biologi. I magasinet medverkar ett stort antal forskare och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolan genom introducerande texter och relaterade övningar och laborationer. Vi hoppas att det ska bli intressant läsning för alla lärare som undervisar i biologi och även för lite äldre elever.

Ur innehållet:
• Cell- och molekylärbiologi som grund för forskning inom biologi och medicin.
• Genteknikens utveckling, samt tillämpningar av Crispr/Cas9-tekniken inom medicin och växtförädling.
• Epigenetik, inverkan av livsstilsfaktorer och miljögifter.
• Människans evolution i ett molekylärbiologiskt perspektiv.
• Spridning av infektionssjukdomar och och smittspårning med influensa och klamydia som exempel.
• Livets ursprung och utveckling, om bakteriers, arkéers och eukaryota organismers evolution.
• Utvecklingsbiologi, om genreglering och cellers differentiering.