Ekologiundervisning för nyanlända

Den 23. e april 2018 anordnade Bioresurs och KRC en gemensam kursdag, med tema ekologi och miljöfrågor, för lärare som undervisar nyanlända elever på gymnasiet. Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor.


 

Kursdokumentation kommer inom kort att läggas upp på denna sida.