Aktuellt

Biologiska mångfaldens dag

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse och det uppmärksammas på många håll i landet. För mer information gå in...

läs mer

#Hur vet du det?

Bioresurs, tillsammans med 75 andra organisationer, stödjer kampanjen #Hur vet du det? Vi vill, som övriga organisationer, att vetenskaplig kunskap ska ta större plats i debatten. Läs mer om kampanjen som drivs av organisationen Vetenskap&Allmänhet. Våga fråga du...

läs mer

Material från Bioresursdagarna

Bioresursdagarna 2017, med repris i april 2018, handlade dels om nervsignaler, dels om smittspridning, smittspårning och antibiotika. Föreläsningspresentationer, övningar och laborationer finns nu att hämta under Kurser och kalendarium, se Genomförda kursdagar och...

läs mer

Bioresurs har ny facebooksida!

Fr o m fredag den 16 mars återgår vi till en nygammal facebooksida. Se till att du följer oss på facebook genom att klicka in på sidan: https://www.facebook.com/Bioresurs-1136117739862300/ Tryck på Gilla för att följa vårt facebookflöde även i...

läs mer

Genteknikens utveckling 2017

Gentekniknämnden ger varje år ut en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under föregående år. Nu finns rapporten Genteknikens utveckling 2017 att läsa på hemsidan. De populärvetenskapliga referaten i rapporten bygger på vetenskapliga artiklar...

läs mer

Forskningskommunikation uppmärksammas!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har haft sin årliga högtidssammankomst i Stockholms Stadshus, då man även delar ut priser och belöningar. En av kategorierna gäller forskningskommunikation och i år valde man att uppmärksamma Bioresurs engagemang för att...

läs mer

Klartänkt!

Klartänkt – filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande för ungdomar. Ta en titt på dessa 4 korta filmer som tar upp vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Till filmerna finns även ett lärarmaterial med uppgifter...

läs mer

Utmaningen 2018: Biologiska rytmer

  En livscykel för en organism är exempel på en biologisk rytm. Alla organismer har också en dygnsrytm som styrs av ljus/mörker. Dessutom har många organismer en årstidsrytm. Detta är tre exempel på biologiska rytmer. Utmaningen 2018 handlar om att arbeta med...

läs mer

Ny hemsida!

Äntligen kan vi publicera vår nya hemsida! Vi har nu jobbat en tid med att flytta vår hemsida till en ny plattform, samt revidera struktur och innehåll. Det mesta har vi lagt över men vi kommer att komplettera efterhand med ytterligare material. Hör av dig till...

läs mer

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin

Att levande organismer har en biologisk klocka som kan förutsäga och anpassa deras biologi till dygnets regelbundna växlingar har sedan länge varit känt, men hur fungerar ett sådant urverk? Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young har beskrivit hur...

läs mer