Bioresursdagarna 18-19 november 2019

Bioresursdagarna är två kursdagar för gymnasielärare med föreläsningar, laborationer, övningar och diskussioner. Till grund för innehållet ligger ämnesplanen för Biologi, delar av Biologi 1, 2 och Bioteknik, som främst berör cell- och molekylärbiologi och genteknik. I år ligger fokus under Bioresursdagarna på cyanobakterier, fotosyntes och bränsleproduktion. Till exempel kommer Pia Lindberg, universitetslektor vid Institutionen för kemi – Ångström och verksam inom mikrobiell kemi, berättar om sin forskning, som är inriktad på att genetiskt modifiera cyanobakteriers metabolism för att åstadkomma effektiv, koldioxidneutral produktion av bränslen och andra användbara ämnen.

Program för Bioresursdagar 2019

Tack för visat intresse, tyvärr är kursen fulltecknad. Maila till info@bioresurs.uu.se om du vill bli uppskriven på reservlistan.