Elisabeth Långström (Uppsala universitet) introducerar oss till hur man kan se på artkunskap som biolog och som lärare. Hur kan man tänka om vilka arter man ska välja? Hur många? Och vad ska man lära sig om arterna? Hur ska man bygga vidare uppåt i grundskolan och gymnasiet med förståelsen för ekologi från det eleverna lär sig i början i skolan? Många viktiga frågor som vi ser fram emot att diskutera tillsammans med er som arbetar i grundskolan!
Anders Blomqvist från Vetenskapens hus berättar också om Science on Stage.