Forskningskommunikation uppmärksammas!

feb 7, 2018

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har haft sin årliga högtidssammankomst i Stockholms Stadshus, då man även delar ut priser och belöningar. En av kategorierna gäller forskningskommunikation och i år valde man att uppmärksamma Bioresurs engagemang för att sprida aktuell kunskap som rör biologi, vilket vi är mycket glada för!

Bild: Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation till Britt-Marie Lidesten.
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg