Genteknikens utveckling 2017

mar 9, 2018

Gentekniknämnden ger varje år ut en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under föregående år. Nu finns rapporten Genteknikens utveckling 2017 att läsa på hemsidan. De populärvetenskapliga referaten i rapporten bygger på vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning och patent. Klicka nedanför att komma till rapporten 2017 eller tidigare år.

Genteknikens utveckling