Material från Bioresursdagarna

apr 22, 2018

Bioresursdagarna 2017, med repris i april 2018, handlade dels om nervsignaler, dels om smittspridning, smittspårning och antibiotika. Föreläsningspresentationer, övningar och laborationer finns nu att hämta under Kurser och kalendarium, se Genomförda kursdagar och material från Bioresursdagar åren 2014-2018.