Biologiska mångfaldens dag

maj 15, 2018

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse och det uppmärksammas på många håll i landet. För mer information gå in på: http://www.biomfdag.se/aktiviteter-karta/