Läsårskalendern 2018/2019

Det senaste numret av Bi-lagan är en läsårskalender som skickades ut i början av augusti, men också finns som digital version! I årets kalender tar vi upp några vanliga missuppfattningar, felaktigheter och förenklingar i biologiundervisningen, vi förtydligar och reder ut! Och som vanligt ger vi tips på övningar. Läs Bi-lagan nr 2 2018.

Bilagan 2018 nr 2 läsårskalender framsida  lingon