Resurser för artbestämning

nov 22, 2018

Östersjöns arter i ny app:

Vill du veta vilka arter som lever i Östersjöns vatten? Den digitala fälthandboken Livet i havet finns nu som gratis app att ladda ner till mobil eller surfplatta. Läs mer i artikeln från Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Virtue-projektet:

Virtueprojektet har nu kompletterat sitt material till skolor med ett bedömningsstöd för sötvattensarter. 30 av de vanligaste artgrupperna av sötvattensorganismer presenteras med exempel på arter. Virtue är ett projekt som vänder sig till skolor och drivs av Göteborgs universitet.