Bi-lagan 3 2018, specialnumret Fascinerande forskning

Nummer tre 2018 av Bi-lagan är ett specialnummer med fokus på cell- och molekylärbiologi. Det är ett område som expanderar extremt snabbt och de flesta ämnesområden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya kunskapen som växer fram. Vi vill därför lyfta aktuell och tillämpad forskning med koppling till grundskolans kursplan för biologi och gymnasiets ämnesplan för biologi. I magasinet medverkar ett stort antal forskare och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolan genom introducerande texter och relaterade övningar och laborationer. Till magasinet knyts laborationer och övningar. Dessa presenteras kortfattat i anslutning till varje kapitel och kommer att finnas i utförlig form på vår webbsida senast vid årsskiftet. Vi hoppas att det ska bli intressant läsning för alla lärare som undervisar i biologi och även för lite äldre elever.