Forskarhjälpen 2019

mar 5, 2019

Forskarhjälpen 2019 för högstadiet

I projektet Fullkornsjakten behöver forskarna hjälp med att utforska hur ungdomar tänker kring mat och hälsa, framförallt i fråga om bättre och sämre kolhydrater. Eleverna genomför en enkätundersökning bland sina skolkamrater för att undersöka detta, och utför själva sensoriska tester kring kolhydratrika livsmedel. Forskarna tillhandahåller bakgrundsinformation och instruktioner till forskningsuppgiften och enkäterna, som eleverna först får testa på sig själva.