Kurs i laborativ bioteknik för lärare, 7.5 p

Denna kurs är riktad till dig som är biologi- och/eller kemilärare på högstadiet eller gymnasiet. Kursen består av en första del där du gör litteraturstudier som redovisas skriftligt. Den andra delen av kursen är huvudsakligen laborativ – labbar att ta med till klassrummet – med inslag av diskussioner och föreläsningar och är förlagd till Kristinebergs Marina Forskningsstation.

Kursen ges av Göteborgs universitet som en sommarkurs på 50%. Obs! Det går fortfarande bra att söka kursen trots att ansökningsdatum har gått ut!

Läs mer om kursen.