Enkät om klimatundervisning i skolan

Vad anser du som lärare om undervisning av klimatfrågan? Det pågår diskussioner inom lärarutbildningar om behov av lärarfortbildning i relation till klimatfrågan och andra hållbarhetsutmaningar. Denna enkät syftar till att ge röst åt lärares perspektiv på klimatfrågan som aktuell samhällsfråga i undervisningen i grundskolan och på gymnasiet.

Resultaten kommer också att användas i ett vetenskapligt avhandlingsarbete vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Enkätens konstruktion innebär att svaren anonymiseras och inte kommer att kunna knytas till vare sig dig, din skola eller kommunen du är verksam i.

Dina perspektiv och åsikter är mycket viktiga!

Enkäten finns på följande länk och tar några minuter att fylla i:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8b58dab47000