Var?

Höstens kursdagar blir digitala, men vi hoppas kunna ge motsvarande kursdagar fysiskt på några olika orter under 2021.

Bidra till planeringen!

BIdra med just dina behov och önskemål i någon av de enkäter som resurscentra har aktiva just nu:

Enkät för lärare i åk1-3

Enkät för lärare i åk 4-6

Enkät för lärare i åk 7-9

Genom att fylla i enkäten får du på köpet en snabbgenomgång av hur det centrala innehållet är formulerat i de nya kursplanerna!

Hur anmäler jag mig?

Mer information och anmälan via Kemilärarnas resurscentrum (KRC)