Zooma med Bioresurs to 8/10 – Naturvetenskapens karaktär, vetenskapsetik och normer

Zooma med bioresurs torsdag 8/10

Samtalet kretsade kring naturvetenskapens karaktär med fokus på vetenskapsetik och normer.

Hur kunde det bildas ett rasbiologiskt centrum för hundra år sedan i Uppsala? Hur kunde det vara accepterat då? Vad är OK att forska om idag, och vad är inte OK? Hur kommer vårt förhållningssätt till användning av CRISPR/Cas9-tekniken (som nu fick Nobelpriset i kemi) att förändras framöver?

Hur kan man arbeta i skolan med den här typen av frågor? Ett exempel som togs upp är konceptet ”Young Science Parliament”, ett upplägg som arrangerats många år i Lund för Spykens naturvetenskapliga program. Ämnesövergripande och schemabrytande arbete under en vecka i kommittéer med gentekniska frågor som ska belysas ur både etisk och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Eleverna debatterar för och emot olika resolutioner kring gentekniker i generalförsamlingen för Young Science Parliament. Lärare ger stöd för strukturerade diskussioner så att alla kommer till tals och övning i argumentation integreras med lärande i biologi. Spännande!

Normer förändras och det påverkar vår syn på biologin och oss själva. Hur kan man belysa att normer förändras i undervisningen?

Här pratade vi om undervisning om sexualitet och relationer. Kanske en tidslinje med koppling till ungdomarnas egen ålder. Formuleringen om att homosexualitet är en sjukdom avskaffades 1979 – är det länge sedan eller nyss? Beror ju på ens egen ålder… Närmar jag mig 60-årsåldern så var jag själv tonåring i en tid före avskaffandet.

Normer kring könsbyte har nog förändrats på ganska kort tid: idag är det också allt fler ungdomar som har en relation till begreppet könsbyte via sig själv, kompisar eller någon i familjen.

Sedan diskuterades lite praktiska tips på engelska texter om olika gentekniker, lite prat kring laborationen ”Mordet på universitetet” (Bioscience explained volym 4 – nr 1) och om vilken snabb utveckling som skett inom genetiken. Det är exempelvis säkert många lärare verksamma idag som själva inte läste något om epigenetik under sina biologistudier. Tips för dig som snabbt vill läsa in dig på området epigenetik (och andra spännande områden också) är att kika i vårt fina magasin Fascinerande forskning.

Inbjudan till nästa veckas ”Zooma med Bioresurs” (fre 16/10) läggs ut på måndag 12/10! Håll utkik!