Stöd för jämförelse av nuvarande och reviderade kursplanen i biologi för grundskolan

jan 14, 2021

Bioresurs har gått igenom nuvarande och den reviderade kursplanen i biologi på liknande sätt som KRC gjort för kemiämnet. I väntan på kommentarsmaterial och ämnessidor som Skolverket kommer lansera i mars så tänker vi att Jämförelser mellan nuvarande och reviderade kursplanen i biologi (nedladdningsbar wordfil) kanske kan underlätta ert arbete med att ringa in skillnaderna vid arbete enskilt eller i arbetslag.