Rutinerade lärare i grundskolan sökes till ny referensgrupp!

feb 19, 2021

Vad ska eleverna lära sig i biologi när de går i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9? Progressionen i lärandet om ekologi, evolution och människokroppens organ – hur ser det ut idag i skolan? Vilka undervisningsmaterial används – och finns behov av utveckling?

Bioresurs startar upp en referensgrupp med fokus på progression i biologiämnet med lärare som representerar hela spannet åk 1-9 (2-3 lärare per stadium från olika delar av landet). De reviderade kursplanerna för grundskolan och grundsärskolan som börjar gälla hösten 2022 blir en viktig utgångspunkt. Vi kommer pröva övningar och diskutera lärande med målet att få en fyllig bild av hur man kan tänka kring progression i biologiämnet i grundskolan. Referensgruppen ska också bidra med input i vårt arbete med att uppdatera innehållet på Bioresurs webbsida. Som deltagare får du tillfälle att diskutera didaktik med lärare från hela Sverige.

Vad innebär det att vara med? Arbetet sker i etapper där resultatet i en arbetsetapp utvärderas innan nästa steg tas. Det kan då ta olika lång tid mellan tillfällena då referensgruppen träffas, men förhoppningsvis hinner vi med ca 2-3 träffar under 2021 med start redan i slutet på mars. De digitala träffarna planeras in sen eftermiddag/kväll för att undvika krockar med lektioner.

Beskrivning av en ”arbetsetapp”:

  • Uppstart (ca 1 h digitalt möte via Zoom): presentation av deltagarna, introduktion till material och frågor som ska förberedas inför huvudträffen.
  • Eget arbete (ca 2 h): läsa och sätta sig in i några olika övningar/material
  • Huvudträff (ca 2-3 h digitalt via Zoom): Diskussion om material och frågeställningar
  • Efterarbete (ca 1 h): vid behov svara på eventuella följdfrågor, reflektion och utvärdering

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av undervisning och som vill bidra till utveckling av biologiundervisning. Skicka ett mail senast 5/3 till info@bioresurs.uu.se där du berättar lite om dig själv och varför du vill vara med. Märk mailet med Referensgrupp 1-3, 4-6 eller 7-9 beroende på vilket stadie du representerar. Efter varje arbetsetapp ersätts insatsen med ca 500 kr (efter skatt).

Frågor? Kontakta föreståndare Ammie Berglund via epost: ammie.berglund@bioresurs.uu.se eller ring 0704250973