Visste du det här om Östersjöns tumlare?

mar 24, 2021

 

Foto: Julia Carlström

I Zooma med Bioresurs denna eftermiddag dök vi ner i Östersjön tillsammans med forskaren Julia Carlström vid Naturhistoriska riksmuseet och fick lära oss mer om de känsliga Östersjötumlarna.

Visste du att…

…Östersjötumlarna är mycket känsliga för buller – hörselskador ökar risken för att dö av brist på mat när kommunikation via ekolokalisering inte fungerar som den ska

… när man bygger vindkraftsparker i havet sprids störande ljud olika mycket beroende på salthalten i havet (bullerproblemet är större i Östersjön jämfört med saltare hav)

… det bara finns 100-1000 Östersjötumlare kvar, att det är supersvårt att mäta exakt hur många de är (men nya forskningsprojekt är på gång!) och att ett Natura 2000-område söder om Gotland (Hoburgs bank och Midsjöbankarna) i stort sett är deras livlina för överlevnad idag

… förutom buller så är miljögifter och bifångster i fiskeredskap allvarliga hot mot Östersjötumlarna

Stort tack till dig Julia för en mycket spännande föreläsning! Tack också till Sara Schesny som berättade om museets verksamhet och introducerade deltagarna för  lärresursen Spelet om Östersjön som de sedan provade i grupper och diskuterade tillsammans. Tack till alla deltagare för att ni var med och delade med er av era tankar om spelet och biologiundervisning på olika sätt! Detta var så uppskattat att det nog blir en favorit i repris i höst! Håll utkik här på Bioresurs webbplats och följ oss via Facebook.

Tips med länkar:

Lyssna på ett kort radioinslag (2 min, Sveriges Radio, 2020) med Julia Carlström och lyssna på hur Östersjötumlarna låter.

Här hittar du lärarhandledning och länkar till materialet Spelet om Östersjön

Om du vill hålla koll på Naturhistoriska riksmuseets lärarfortbildningar och annat intressant som händer på museet: anmäl dig till Naturhistoriska riksmuseets lärarbrev här.