Bidra till forskning

maj 15, 2021

Pollenjakten för högstadieklasser – anmäl senast 10 juni och var med i höst!

Som lärare kan du anmäla din högstadieklass till Forskarhjälpen. Nobel Prize Museum samarbetar med forskare och skolor och designar projekt där elever bidrar med insamling, observationer eller analyser av något material. Eleverna ska få en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. Till hösten heter projektet Pollenjakten 2021 (länk till informationssida om Pollenjakten 2021 med info om anmälan). Anmäl dig senast 10 juni!

Livskraftig – med pollen och pollinerare

Gullviva (Primula veris) som syns på bilden (maj 2021, Dalkarlskärret, Uppsala) klassas enligt Rödlistan 2020 som Livskraftig – det är positivt! Särskilt som att detta är en art som är beroende av pollinatörer. Gullvivor har en intressant anpassning som minskar risk för självpollinering (som kan leda till inavel och förlust av genetisk variation). Vissa individer får blommor med långa ståndare och korta pistiller, och andra får korta ståndare och långa pistiller. Beroende på vilken slags blomma en pollinatör besöker så kommer pollen fastna mer på huvudet eller på bakkroppen. Fenomenet som även finns hos andra blomväxter kallas heterostyli (i Bi-lagan nr 2 2014 finns bilder på blommor av gullvivor i genomskärning). Heterostyli ökar chans för korspollinering. Men vad händer om det i en liten population av slumpen bara blir så att alla individer får korta ståndare? Hur går det då med pollineringen? Hur ser fördelningen egentligen ut i naturen på en lite större skala? För att ta reda på mer om hur vanligt olika blomformer är i olika gullvive-populationer har forskare i Estland startat ett ”citizen science”-projekt. Vill ni hjälpa till redan i vår? Gå till webbplatsen På utkik efter gullviva.