Renen

Renen är anpassad för att leva i fjällen om sommaren och i skogslandet om vintern. Den äter gräs och örter på sommaren och lavar, framförallt renlavar, på vintern.

Renen har varit och är mycket viktig för samernas möjlighet att leva i fjällområdet. Från den får man kött, både för att äta själv och sälja. Förr fick man också mjölk, men den används inte numera. Däremot får man skinn, läder, horn och ben till olika hantverkssaker som man antingen kan använda själv eller sälja för att få pengar.

Ren (Rangifer tarandus)

Renar på fjället. Både renkon (vajan) och rentjuren (sarven) har horn som fälls varje år. Hos djuren på bilden håller hornen på att växa ut. När detta sker är de täckta av korthårig päls. Den lossnar och faller av när hornen växt färdigt.

Ren (Rangifer tarandus)

Ren i skogslandskapet

I november samlas alla renar in i en stor hage för att räknas och delas upp i mindre grupper inför vintern. Detta kallas renskiljning. Hagen som används kallas skiljningshage och består av en stor hage som är uppdelad i många mindre hagar. Varje renägare har en egen del i den stora hagen. Renarna släpps in i mitten av hagen. Där fångar renägaren sina renar och räknar dem.

samer

En stor del av samerna är renskötare. Deras inkomster kommer från försäljning av renkött, renskinn och sameslöjdsprodukter. Här fångas årets renkalvar för att märkas i öronen med ägarens märke.

sarvslakt

I september slaktas en stor del av rentjurarna i den s.k. sarvslakten. © Ola Jennersten

ren

Renko (vaja) med två kalvar. Vajan har nyligen tappat hornen och snart kommer de nya att börja växa ut. Medan de växer täcks hornen av hud med hår.