Lappfela eller lappyxne (Platanthera obtusata)

Lappfelan är en sällsynt orkidé som bara finns i det norra fjällområdet. Förmodligen skulle den kunna trivas även i det södra om den kunde spridas dit. Den växer bara i områden där det finns kalk i berggrunden.

Vad innebar detta för utbredningen av de olika arterna av växter och djur?

Eftersom de högsta fjällen finns dels i södra fjällkedjan med centrum i Jotunheimen i Norge och förgreningar till Jämtland-Härjedalen i Sverige och dels i Sarek-Kebnekaise-området så var det svensk-norska fjällområdet i början uppdelat i två områden med ganska stort avstånd emellan. Den betydligt högre skogsgränsen som bara långsamt sänktes med tiden gjorde isoleringen ännu mer effektiv och varaktig.

Detta gör att många arter av växter och djur bara finns i dessa båda fjällområden och ännu inte har kunnat sprida sig till mellanliggande platser. En del har också dött ut i ett av dessa områden. Därför är det många fjällarter som finns bara i ett av eller båda dessa högfjällsområden fast de skulle kunna trivas i de lägre fjällen mitt emellan.

Växthuseffekten

Det brukar man kalla den uppvärmning av klimatet som orsakas av koldioxidökningen under de senaste 100-150 åren. Koldioxiden kommer från det moderna samhällets förbränning av stora mängder fossila bränslen som stenkol, brunkol, olja och naturgas. Koldioxid och vissa andra s.k. växthusgaser släpper igenom solljus men hindrar utstrålning av värme från jorden, ungefär som glasrutorna på ett växthus.

Ren (Rangifer tarandus)

Vildrensko som ligger och vilar tillsammans med en av sina kalvar. Det har funnits två raser av vildren i Sverige, fjällren och skogsren. Några tusen fjällvildrenar finns kvar i södra Norge medan några hundra skogsvildrenar (bilden) finns i östra Finland. De sista svenska vildrenarna sköts cirka 1880.

Ren (Rangifer tarandus)

Vildrenskalven har långa smala ben och en kort svans.

Transporter

Modern same på motorcykel.

helikopter

Helikopter tar over mer och mer från sjöflygplanen.

sjöflygplan

Sjöflygplan som landar på den spegelblanka sjön Virihaure i Lappland.

skoter

När det finns snö är snöskotern ett praktiskt hjälpmedel. Här har ett renkadaver hittats. Samerna får ersättning för rovdjursdödade renar. © Ola Jennersten

Fjällgås och varg

Fjällgås (Anser erythropus)

Fjällgåsen är den minsta av alla de svenska gässen. Den har så gott som utrotats på grund av jakt, framförallt utefter flyttningsvägarna och i vinterkvarteren i Grekland, Turkiet och Azerbajdzjan. Miljöförstöring i dessa områden har också spelat in. (Läs mer under Mångfalden -> Att rädda hotade arter -> Fjällgås)

Varg, Canis lupus

Ylande vargar. Bilden är tagen i ett hägn.