Havets miljö

 

dykare

Creative Commons

Typiskt för havet är det salta vattnet. Salthalten är i de stora världshaven omkring 3,5 % vilket innebär att det faktiskt finns mer vatten i ett kilo vanlig gurka än i ett kilo havsvatten. I Sverige är det bara på västkusten som vi har riktigt havsvatten som är nästan lika salt som i världshaven. I Östersjön är vattnet en blandning av söt- och saltvatten, s.k. bräckt vatten eller brackvatten. Salthalten minskar hela tiden från Öresund i söder genom Östersjön upp i Bottenviken. Ofta innefattar vi ändå Östersjön när vi talar om havet.

Att vattnet blir mindre salt mot norr i Östersjön beror förstås på att alla älvar och andra vattendrag hela tiden fyller på med sötvatten. Bara med flera års mellanrum kommer det in saltvatten genom Öresund och de danska Bälten i samband med hårda stormar under höst och vinter. Det salta vattnet lägger sig till stor del oblandat i Östersjöns djupaste områden eftersom det är tyngre än det mindre salta brackvattnet. När det får ta emot multnande döda alger och bakterier uppifrån, gör det efter ett tag slut på syret i saltvattnet. Resultatet blir s.k. döda bottnar med svavelvätebildning, ända tills nytt syrerikt saltvatten kommer in vid nästa kraftiga storm.