Växter

 

tångzonering

Här syns både grönalger och brunalger.

Alla djuren i havet är beroende av den näring som de små planktonalgerna (med någon hjälp av de större algerna, blåstång, sågtång, ektång, tarmtång, skräppe-tare etc., som växer vid stränderna) bildar med hjälp av solljuset.

Vid havsstranden växer det större alger eller tång av olika slag. Här finns både grönalger och brunalger. På djupare vatten finns också rödalger.

Den enda riktiga växten (fröväxten) som är vanlig i det salta havet på västkusten kallas för bandtång fast det inte är någon riktig tång. På vissa håll kallas den istället ålgräs. Sällsynt finns också en nära släkting, dvärgbandtången.

Till havets växter kan man också räkna de arter som bara växer på havsstranden som exempelvis trift, strandveronika, marviol, strandaster, saltarv, havtorn, strandkål, strandkvanne, strandkrypa, kustarun och sandrör.