Maskar

 

Daggmask

Daggmaskarna är mycket viktiga för åkermarken. Dels gör de jorden bördig genom att hjälpa till att bryta ner multnande växtdelar och göda den med sin spillning, dels gör deras gångsystem i marken både att luftens syre når matjordens alla delar och att vattnet snabbt rinner ner efter regn

 

Bland de lägre djuren i åkermarken är daggmaskarna de mest välkända. Av dem finns det omkring 20 arter i Sverige. Några av dem passar på att flytta till nya platser när det har regnat. Då riskerar de varken att torka ut eller brännas ihjäl av solen och man kan se dem krypa omkring uppe på marken. Daggmaskar är tvåkönade eller hermafroditer och befruktar varandras ägg vid parningen.

Blå daggmask (Octolasion cyaneum)

Den här arten kallas blå daggmask.

daggmaskar

Daggmaskar som parar sig. Daggmaskar är hermafroditer vilket betyder att de är både hanne och hona samtidigt. Båda överför alltså sperma till varandra och båda lägger ägg som befruktats med sperman de fått. Foto Ulf Gärdenfors.