Växter

 

Mandelblomma (Saxifraga granulata)

Mandelblomman trivs på hagmarkernas torrbackar. Namnet beror på att de vita blommorna har en svag mandeldoft.

En stor del av våra mest uppskattade blommor trivs bäst i ängs- och hagmarker. De är beroende av ett öppet landskap med slåtter eller bete av nötkreatur och får. Det gäller t.ex. tjärblomster, backsippa, gullviva, blåklocka, prästkrage, gulmåra, kattfot, slåtterblomma, slåttergubbe, brudborste, ängsvädd, blåsuga, fältgentiana, Jungfru Marie nycklar, brudsporre och nattviol. Läs också om våradonisen och dess vänner och fiender. Många av dessa har nu blivit sällsynta eftersom ängar och hagar allt oftare får växa igen med buskar eller granskogsplanteringar. Några mycket uppskattade bär hittar man också på dikeskanter och vägrenar i dessa miljöer: hallon, smultron och åkerbär.

Svampar

 

Hagfingersvamp (Clavulinopsis helvola)

Fingersvampar är en grupp där fruktkroppen är typiskt förgrenad som en korall eller blomkålsliknande och ofta bjärt färgade

Flera hundra arter svampar finns i jordbrukslandskapet. Det är särskilt ängar, hagar och naturbetesmarker som har rik svampflora. Där kan man hitta många arter av vaxskivlingar, rödskivlingar, fingersvampar och jordtungor, som förr var vanliga men nu är utrotningshotade. Detta beror på att dessa naturtyper försvinner när jordbruk läggs ner eller moderniseras. Betande boskap byts då ofta ut mot odling av säd och oljeväxter. Naturbetesmarkerna blir mer och mer sällsynta.