Hjälp den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet

Det viktigaste för att bevara en hög biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är att hålla landskapet öppet genom att fortsätta odla på åkrarna och ha betande djur (kor, får och hästar) på naturbetesmarker. Det finns också en hel del enklare saker du kan göra för att hjälpa djur och växter att trivas på ett jordbruk.