HOLKAR OCH BON

 

Många av jordbrukslandskapets besökare kan ha svårt att hitta bra platser att bygga bo på. Då kan vi hjälpa dem. Här får du några tips på hur du bygger bon till våra vänner djuren.

 

Bygg ett igelkottbo

Ingångshålet bör vara ca 10×10 cm och bokammaren ca 40×40 cm

(Beskrivningen är hämtad från Naturskyddsföreningens bok ”Vilda grannar”.)
Igelkottar går i dvala på vintern. Det innebär att de drar sig in i någon håla och sover sig igenom vintern. Kroppstemperaturen och hjärtfrekvensen sjunker.

Vi kan hjälpa igelkottarna att klara vintern genom att bygga ett igelkottbo.

 • Bygg ett bo av obehandlat trä som bilden visar.
 • Se till att lämna en luftspalt eller hål mellan tak och vägg så att igelkottarna får luft.
 • Smeta in allt med jord eller lervälling så att det riktigt luktar jord.
 • Gräv ner boet i en löv- eller jordkulle.
 • Lägg in lite torrt gräs, löv eller halm. Det behöver inte vara fullt eftersom igelkottarna gör resten själva.
 • Täck boet först med takpapp eller plastskynke och sedan ordentligt med jord

Bygg ett humlebo

När vårsolen börjar värma upp trädgården vaknar humledrottningarna ur sin vinterdvala. De flyger ut och börjar omedelbart att söka efter mat. Därefter börjar de söka efter en plats att bygga bo på för att där lägga ägg och föda upp sina ungar.

Humlor byggar ofta bo nere i marken, gärna i gamla sork- och musgångar och bon. Finns inga sådana i trädgården kan man ge dem något annat istället. Som ett blomkrukebo.

Gör så här:

 • Tag en blomkruka av lera som är ca 15 cm vid. Se till att det finns ett hål i botten av krukan.
 • Gräv ett hål i marken så att krukan får plats upp och ner och botten är i jämnhöjd med marken. Det är bra om platsen är solig och skyddad, gärna med högt gräs omkring.
 • Fyll krukan till hälften med bomaterial. Bäst är material från gamla sork- eller musbon. Löst packat hö eller spån går också bra. Man kan be att få spån från en zooaffär som legat i musburarna och som luktar mus.
 • Ställ ner krukan i hålet och packa jord omkring. Lägg några stenar runt hålet så liknar det ett naturligt hål mer.

Man kan också bygga sitt humlebo av trä. Hålet bör inte vara mer än 12—15 mm i diameter (dvs tvärs över). Sidan på boet kan vara 10—15 cm. Boet kan grävas ner i en sluttning eller ställas i en mur eller som på bilden här under — på en husgrund. Man kan göra en av väggarna eller taket av plexiglas så man kan kika in på humlorna. Men den bör täckas över när man inte tittar på dem

Bygg en fågelholk

Detta behövs:

 • Ohyvlad bräda ca 15 cm bred och 20-25 mm tjock.
 • Såg
 • Borrmaskin och borr
 • Hammare och spik

Såga brädan i längder som bilden nedan visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men ungefär dessa passar till småfåglar som exempelvis talgoxar.

Spika ihop brädorna till en holk som bilden till höger visar. Framsidan kan man låta vara öppningsbar i nederkant så att den går lätt att rensa. Den säkras med en sned spik i ett borrat hål från sidan.

I tabellen nedan ser du hur stor holken ungefär bör vara för att passa några olika fåglar. Alla siffror är i centimeter.

 Fågel  Höjd (cm)  Invändigt djup (cm)  Ingångshål (cm)  Bottens inre kant (cm)
 Mesar och flugsnappare  30-35  20-25  2,8-3,5  12-16
 Göktyta  41-46  35-40  3,2-3,8  11-12
 Nötväcka  35  22  5  14
 Pilfink  25  19  3,5  14
 Rödstjärt  20  10  5  15
 Rödhake  15  7  6 X 8  10
 Stare  40-45  25-35  5  15-17
 Kaja, skogsduva  50-55  35-40  10  20-25

 

Rödhaken vill ha ett fyrkantigt hål. Svalor vill bara ha en plattform att lägga boet på.

Invändigt djup är avståndet från hålets nederkant till golvet. Rödhaken föredrar ett fyrkantigt ingångshål.

Trädkrypare vill ha en helt annan typ av holk. Klicka så får du se en som du lätt kan göra av tjärpapp! Svalor nöjer sig med en boplattform.

För att göra det svårare för rovdjur, t.ex. katter, att skada ungarna i holken kan man limma dit en träkloss runt hålet. Hålet blir då djupare och rovdjuren når inte ner till ungarna. Man kan också spika dit en tvärgående 3 cm bred list på insidan strax under ingångshålet, vilken då får samma funktion.

Man måste inte sätta upp holken högt upp i träden — i alla fall inte för små fåglar som mesar och flugsnappare. 1-1,5 meter över marken räcker för att de ska bygga bo i dem. Men, det finns en större risk att katter kan försöka vittja dem då. Sätter man dem 2 meter eller mer över marken så minskar den risken betydligt.

Antingen sätter man en fästbräda på holkens baksida och spikar fast den i trädet, (trädet skadas inte av detta men sågen gör det om trädet ska sågas till ved eller virke senare) eller så gör man en ögla av ståltråd eller rep som man drar runt trädet. I båda fallen kan man få problem med att trädet växer till i tjocklek och spränger ner holken efter ett par år. Om man sätter holkarna på byggnader, stolpar eller döda träd så slipper man detta bekymmer.

Här tar en liten blåmes bomaterial från en hållare upphängd i ett träd.

Du kan också hjälpa fåglarna med bomaterial. Med en enkel nätkorg eller hållare för talgbollar kan du hjälpa fåglarna med bomaterial på våren och försommaren. Här tar blåmesen ull för att fodra sitt bo. Ovanför i hållaren finns också vadd. Hästtagel, bomull samt hund-, katt- och kaninhår passar också bra att ge fåglarna. Ett enkelt regnskydd i form av en plastskiva håller materialet torrt om det regnar.

Till större fåglar som knipor och ugglor ser holkarna lite annorlunda ut. I tabellen nedan ser du måtten för dessa holkar i centimeter.

 Fågel  Höjd  Invändigt djup  Ingångshål  Bottens inre kant
 Knipa  50-60  35  10-12  20-25
 Storskrake  80-90  35-40  15-18  25-30
 Salskrake  70  35-40  10  25
 Sparv- och pärluggla  60  35-40  9-10  18-20
 Kattuggla  70-75  40-45  12  35

Knipor och skrakar är ju sjöfåglar så deras holkar sätts upp i närheten av en sjö.
Ugglor vill ha sina holkar i närheten av ett hygge där de kan jaga. Deras holkar kan se ut så här:

Knipholk till vänster och uggleholk till höger.