Majs

Majs hör till de viktigaste odlingsväxterna i stora delar av tropikerna.
I Afrika äts den mest i form av hård majsgröt. Majs används också till framställning av hemgjort öl.

Nyrostade majskolvar är en populär form av snabbmat i Afrika.

Ris

ris

Riset är ett vattengräs. Det odlas på åkrar som med hjälp av bevattningsdiken översvämmas när riset växer och mognar. I vattnet växer cyanobakterier som också kallas blågrönalger (bilden ovan) som binder luftkväve i form av nitrat. När man sänker vattennivån för att skörda riset dör bakterierna och nitratet frigörs. På så sätt kvävegödslas fältet inför nästa rissådd och man slipper tillföra dyrbar kvävegödsel. När det är dags att skörda riset leder man bort vattnet så att risfältet blir torrt.

ris

Maniok

 

maniok

Kassava eller maniok är en växt som härstammar från Sydamerika men har odlats länge i Afrika. Det är de stora stärkelserika rotknölarna man äter. Eftersom de innehåller ett giftigt cyanidbildande ämne är de farliga att äta direkt. Giftet försvinner efter ett par månaders lagring men kan också urlakas med vatten tidigare. Bladen är proteinrika och kan ätas som spenat. Kassavan odlas i stora delar av tropikerna för sin stora avkastning och för att den tål torka bra. En stor fördel är också att man planterar den genom att bara sätta en grenbit i marken. Man riskerar alltså inte att äta upp sitt utsäde när man har ont om mat, något som ofta händer med t.ex. majs, ris eller potatis i fattiga länder. Knölarna uppe till vänster på bilden är sötpotatis.


Sötpotatis

 

sötpotatis

Sötpotatisen härstammar (liksom maniok och potatis) från Sydamerika men är nu en viktig odlingsväxt i de flesta tropiska områden och dessutom i t.ex. Israel, Kina, Japan och södra halvan av USA. Den tillhör samma släkte som blomman för dagen och är också nära släkt med vår åkervinda. Batat planteras med sticklingar och odlas i fåror som potatis. Rotknölarna är större än potatisar och väger oftast ett eller två kilo.

Miombo

 

miombo


Miombo är en torrskogstyp som täcker stora områden i Afrika. Den utbreder sig över vidsträckta områden i Angola, södra Kongo (f d Zaire), Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe och Moçambique. Det är den största enskilda afrikanska vegetationstypen söder om regnskogen runt ekvatorn och en av världens största naturtyper överhuvudtaget. Skogen sträcker sig ungefär 250 mil i öst-västlig och 200 mil i nord-sydlig riktning. Under torrtiden fäller de flesta träden i miombon sina blad.

Durra

 

Durra är ett viktigt afrikanskt sädesslag som används både till mat och öltillverkning.