Fåglar

 

Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)

Skrattmåsen häckar helst i stora kolonier och syns och hörs därför tydligt.

De typer av fåglar som lever vid sjöar är nästan samma som de som påträffas vid havet. Det är änder, gäss och svanar samt vadare, måsar och tärnor men ofta är det andra arter som dominerar än vid havet. En vanlig fågel där det finns vass är sothönan. Den är svartgrå med kritvit näbb och pannplåt. Utefter sjöstränderna ser man ofta hägern stå och lurpassa på småfisk och grodor. Det är en stor grå fågel med lång vass gul näbb. Den stora tranan kan man under sommaren hitta på sjöstränder och mossar. Vid våra största insjöar hittar man numera även storskarven som tidigare var ganska sällsynt.

I sjöarna finns också lommar och doppingar. Lommarna lever av fisk och bidrar med sina rop till många sjöars sommarstämning av vildmark och frid. Skäggdoppingen lever också av fisk medan de mindre doppingarterna också äter andra små vattendjur. I svenska sjöar häckar fem arter av doppingar: skäggdopping, svarthakedopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping och smådopping. De är alla mycket bra på att dyka och söka sin föda under vattnet.

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

Rosenfinken är liten fågel som gärna håller till längs vattendrag. Den är en av de sista fågelarterna att komma till Sverige på våren, ofta i slutet av maj.

Vid älvar, åar och andra rinnande vattendrag hittar vi också de vackra och intressanta fåglarna strömstare och kungsfiskare. Strömstaren ser ut som en stare med vitt bröst och är ensam om att dyka efter föda utan att ha simhud eller simflikar på fötterna. Den lever av bottenlevande vattendjur, mest nattsländelarver (s.k. husmaskar). Kungsfiskaren tar småfisk genom att störtdyka från en gren. Exempel på andra småfåglar som man hittar nära vattnet är rosenfink, näktergal, stjärtmes, sävsångare, rörsångare, skäggmes och gulärla.

Fiskgjuse, havsörn och brun kärrhök är rovfåglar som lever vid sjöar. Fiskgjusen lever av fisk, kärrhöken av smås däggdjur och fåglar medan havsörnen tar förutom fisk även måsar och änder. Både fiskgjusen och havsörnen bygger jättestora bon i höga gamla tallar, medan kärrhöken bygger sitt bo på marken i tät vass.