Fiskar

 

Sarv (Scardinius erythrophthalmus)

Sarven trivs i vattenvegetationen i grunda sjöar och långsamt rinnande vattendrag. Den äter mest blad av undervattensväxter men tar också smådjur och rom av andra fiskar. Sarven har röda ögon som mörten men skiljs från denna på sina skarpt röda fenor och gulare kroppsfärg. Båda nappar gärna på mete.

Den myllrande biologiska mångfalden under ytan kommer vi i kontakt med främst när vi snorklar, dyker eller fiskar.
I svenska sjöar och åar finns mer än 50 olika fiskarter. De mest kända arterna som fiskas för att ätas är gädda, abborre, gös, lake, sik, lax, öring, röding, id och ål.

Sutaren är en uppskattad matfisk i många länder och fångades förr också i södra Sverige men sen minskade intresset. På senare tid har den åter börjat användas, nu i takt med att invandringen har ökat.

Aspen är ganska sällsynt och räknas som en hotad art. Vanliga fiskar som sällan fångas för att ätas men ofta för att användas som agn vid t.ex. kräftfiske, abborrmete eller gäddfångst med sax är mört, sarv, braxen, björkna, ruda, löja, storspigg, gärs och elritsa.